این وبسایت قرار است برای من مثل یک وب سایت شخصی باشد. هر از گاهی در آن دردِدل بکنم و در آن راجع به موسیقی و فلوت مطلب بنویسم. راجع به کلاسهای موسیقی و ایده هایی که دارم چیزهایی بگویم.

پویان فرزین شهریور سال نود

 

دوستان من

در دیگر

سایتها